Canucho, por Gabriel Ferreiro

{Grupo Surrealista Galego}

Chuzame! A Facebook A Twitter

Feliz 2013!

Agradecemos moito os postais recibidos:

Chuzame! A Facebook A Twitter

Bon Nadal!

Estes son os postais recibidos, que agradecemos de corazón:

Chuzame! A Facebook A Twitter

Lembrando o humor dos anos setenta

Revista Hermano Lobo 1975

O amigo Xosé Vázquez Pintor remítenos unha alfaia do humor progresista dos anos setenta que volve ser pertinente a causa dos varios gobernos tardofranquistas que padecemos.

Chuzame! A Facebook A Twitter

'Versos fatídicos (1994-2010), de Alfredo Ferreiro', por Ramón Nicolás

Versos fatídicos, de Alfredo Ferreiro (Edicións Positivas))

«Tras Metal central (2009) retorna Alfredo Ferreiro ao primeiro plano da actualidade cos seus Versos fatídicos (1994-2010): unha intensa colectánea que agrupa composicións inéditas e outras que agora se versionan e modifican, dispostas logo dun intelixente limiar subscrito por François Davo e que contan cun monllo de ilustracións da man de Alberto Esperante.

Este volume susténtase na aplicación dunha perspectiva heteroxénea, tanto no que ten que ver cos asuntos tratados como no que se refire a formas e estilos, onde podemos atopar desde composicións máis ortodoxas a aforismos, pasando por prosas poéticas ata reflexións de carácter filoensaístico. Se cadra sexa nesta clave desde a que cómpre achegarse ao que se configura como o espello persoal dunha visión poliédrica e singular do noso propio tempo e do “fatum” que o rodea, inquirindo con teimosía posibles respostas a unha morea de preguntas, articuladas desde un rico universo simbólico, que vai desde o ámbito do automatismo creador ata a presenza do máis cotián, sen esquecer a evocación memorialística nalgún caso e, talvez por riba de todo, o cuestionamento respecto da morte e o seu último sentido.

Un libro que nace desde a instancia das incertidumes e as conxecturas pois “Escribir un poema debe ser un diluvio que agoniza”. Poesía que se espalla en marés de palabras, moitas veces esgazadoras, para seguir camiñando sobre o tempo e a vida.

Esta reseña publicouse nas páxinas do suplemento «Culturas» de La Voz de Galicia, o 24 de decembro de 2011 baixo o título de «Culto ao vario en marés de palabras».»

{Caderno da crítica}

Chuzame! A Facebook A Twitter